Introductie

De noodzaak van assetwaarde-optimalisatie

Onnodige risico’s treden op in de publieke infrastructuur

De krant staat vol met risico’s die zich voordoen in de infrastructuursector; van instortende bruggen en kademuren tot ontsporende treinen. Deze risico’s leiden tot gevaarlijke situaties, geldproblemen en reputatieschade. Dit zijn gevolgen die iedereen wil vermijden.

Deze risico’s laten zien dat assetwaarden niet worden gerealiseerd

Volgens ISO 55000 is de definitie van assetmanagement “gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te realiseren uit assets”. Dit is de waarde die de assets realiseren voor de organisatie en voor de stakeholders. Voorbeelden van dergelijke waarden zijn veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Dus alle activiteiten die nodig zijn om een brug zo veilig mogelijk te maken voor de gebruiker, maken deel uit van assetmanagement. De bovengenoemde risico’s laten zien dat die assets deze waarden niet realiseren.

ISO 55000

ISO 55000 is een internationale standaard die richtlijnen geeft voor professioneel assetmanagement. Het geeft je geen harde methodes en tools, maar het lijkt meer op een filosofie die je doet begrijpen hoe assetmanagementorganisaties het meeste uit hun assets kunnen halen. Het is sinds 2014 dan ook een essentiële standaard voor veel assetmanagementorganisaties over de hele wereld.

Assetwaarden optimaliseer je met de juiste inrichting van de assetmanagementorganisatie conform ISO 55000

De assetmanagementorganisatie is de organisatie waar alle assetmanagementactiviteiten plaatsvinden die bijdragen aan het realiseren van assetwaarden. Denk hierbij aan activiteiten zoals het schrijven van beleid en plannen, het ontwerpen van een asset tot aan het uitvoeren van onderhoud. Voor assetmanagementorganisaties is assetwaarden optimaliseren makkelijker gezegd dan gedaan. Veel organisaties die assets beheren zijn namelijk groot en bestaan uit veel onderdelen, mensen en activiteiten. Dit maakt het moeilijk om continu alles op iedereen af te stemmen en om samen te werken aan dat ene doel: de assetwaarden optimaliseren. Daarnaast denken organisaties vaak meer in de technische conditie van een asset dan dat ze denken in de waarden van assets. Kortom, ze hebben geen overzicht van alles dat nodig is om hun assetwaarden te optimaliseren, laat staan dat ze weten welke waarden hun assets überhaupt realiseren.

Dit openbaart zich door vele signalen in de praktijk. Bijvoorbeeld dat er geen overzicht is van welke assets een organisatie beheert, dat er storingen zich blijven voordoen, dat plannen die worden geschreven niet aansluiten op wat er werkelijk nodig is, en dat er geen inzicht is in de werkelijke conditie van de assets. Deze signalen zeggen iets over het functioneren van de organisatie achter deze signalen; oftewel het functioneren van de assetmanagementorganisatie.

Dus als de assetmanagementorganisatie niet voldoende functioneert, worden assetwaarden niet altijd geoptimaliseerd. Dit betekent dat alle assetmanagementactiviteiten in de organisatie niet volledig samenwerken aan het optimaliseren van assetwaarden. Een oplossing is daarom een inrichting van de organisatie waar dit wel gebeurt. En de richtlijnen van ISO 55000 helpen hierbij.

Deze juiste inrichting van de assetmanagementorganisatie krijg je met het assetmanagementsysteem van Stevin

Het assetmanagmentsysteem van Stevin

Het assetmanagementsysteem van Stevin biedt de structuur voor alle nodige assetmanagementactiviteiten in de organisatie. Deze structuur toont aan hoe deze activiteiten optimaal samen kunnen werken om het meeste uit alle assets te halen. Dit is hét systeem dat elke assetmanagementorganisatie verandert in een professionele organisatie die in control is van haar assets en die risico’s weet te voorkomen.

Wil je meer weten over het assetmanagementsysteem?

Klik dan hieronder: