Het assetmanagement-systeem van Stevin

Het systeem dat assetwaarden optimaliseert en ISO 55000 toepasbaar maakt in de praktijk

Assetwaarde optimaliseren begint bij een integrale inrichting van assetmanagement

In assetmanagementorganisaties die goed zijn ingericht worden assetwaarden geoptimaliseerd. In deze organisaties worden namelijk de juiste assetmanagementactiviteiten uitgevoerd en werken de activiteiten samen aan het optimaliseren van assetwaarden. De afbeelding hieronder laat een ‘top-down-bottom-up’ benadering zien met de vijf hoofdvragen waar zulke assetmanagementorganisaties het antwoord op hebben.

Vijf top-down-bottom-up vragen

Kortom, hoe vertaal ik de gewenste waarden die zijn beschreven op strategisch niveau naar wat dat betekent voor mijn assets op operationeel niveau? En hoe vertaal ik de gerealiseerde waarden door de assets naar beslissingen op tactisch en strategisch niveau? De antwoorden op deze vragen zijn de nodige assetmanagementactiviteiten die de waarde uit assets optimaliseren.

Deze integrale benadering is belangrijk omdat je de hele keten van assetmanagementactiviteiten in de ‘top-down-bottom-up’ moet inrichten als je assetwaarden wilt optimaliseren. Deze keten van assetwaardenoptimalisatie vormt daarom de basis voor de juiste inrichting van de assetmanagementorganisatie.

Het assetmanagementsysteem van Stevin biedt de structuur voor de inrichting van integraal assetmanagement

ISO 55000 beschrijft een assetmanagementsysteem als organisatie-elementen die samenhangen of elkaar beïnvloeden om assetwaarden te realiseren. Tot op heden ontbreekt het aan een assetmanagementsysteem dat een integraal overzicht genereert van de noodzakelijke organisatie-elementen, en dat toepasbaar is op alle assetmanagementorganisaties. Daarom heeft Stevin een praktisch toepasbaar en integraal assetmanagementsysteem ontworpen voor elke assetmanagementorganisatie, op basis van wetenschappelijk

onderzoek, ISO 55000 richtlijnen en praktijkervaring. Dit assetmanagementsysteem illustreert het totaalplaatje van de keten van de zeven organisatie-elementen die noodzakelijk zijn om de assetwaarden te optimaliseren. In dit geval zijn organisatie-elementen onderdelen van de organisatie, zoals de assetmanagementstrategie en de life cycle activiteiten. Het systeem wordt gebruikt als structuur voor het inrichten van deze organisatie-elementen.

Meer weten over de zeven organisatie-elementen en hoe deze worden ingericht?

image

Het assetmanagementsysteem van Stevin met de zeven organisatie-elementen

Het integrale assetmanagementsysteem van Stevin maakt optimalisatie van assetwaarden mogelijk

Zonder het assetmanagementsysteem van Stevin loop je het risico dat activiteiten ingericht worden zonder deze af te stemmen op andere activiteiten. Zonder deze afstemming werken de activiteiten niet samen om de assetwaarde te optimaliseren.

Dit kan grote risico’s met zich meebrengen zoals een assetmanagementplan dat niet volledig wordt uitgevoerd, budgetten die worden overschreden of de wensen van de gebruikers die niet worden meegenomen in het ontwerp van assets.

Kortom, het assetmanagementsysteem van Stevin is noodzakelijk voor een integrale inrichting van elke assetmanagementorganisatie om de assetwaarden te kunnen optimaliseren en risico’s te voorkomen.

Relatie integrale organisatie en het doel van assetmanagement

Referentielijst: Crespo Márquez, A., Moreu de León, P., Gómez Fernández, J. F., Parra Márquez, C., & López Campos, M. (2009). The maintenance management framework. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 15(2), 167–178. https://doi.org/10.1108/13552510910961110 Eckerson, W. W. (2009). Performance Management Strategies. Business Intelligence Journal, 14(1), 24–27. Houten, T. P. Van, & Zhang, L. L. (2010). Managing Assets in The Infrastructure Sector, 2(2), 55–60. https://doi.org/10.5772/9722 ISO 55000. (2014). Overzicht, principes en terminologie. ISO 55001. (2014). Assetmanagement - Managementsystemen - Eisen. ISO 55002. (2014). Richtlijnen voor het toepassen van ISO 55001. Laue, M., Brown, K., Scherrer, P., & Keast, R. (2014). Integrated Strategic Asset Management: Frameworks and Dimensions. In Infranomics (Vol. 24, pp. 75–87). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02493-6 Mitchell, J. S. (2002). Physical Asset Management. Retrieved from http://www.maintenancebenchmarking.com/best_practice_maintenance.htm Wang, J., Attwater, A., Parlikad, A., & Russell, P. (2014). Measuring the performance of asset management systems. https://doi.org/10.1049/cp.2014.1046 Wijnia, Y., & Croon, J. De. (2015). The Asset Management Process Reference Model for Infrastructures, 1–11. Zeb, J., Froese, T., & Vanier, D. (2013). Infrastructure Management Process Maturity Model : Development and Testing. Journal of Sustainable Development, 6(September), 16. https://doi.org/10.5539/jsd.v6n11p1

Maar hoe wordt dit assetmanagementsysteem toegepast in de praktijk?

Klik dan hieronder: