De toepassing van het assetmanagementsysteem om assetwaarden te optimaliseren

Concrete handvatten uitgelegd in drie stappen

De toepassing van het systeem wordt hieronder uitgelegd aan de hand van drie stappen

Het assetmanagementsysteem van Stevin biedt de structuur voor het inrichten van de activiteiten die noodzakelijk zijn om de assetwaarden te optimaliseren. Dat klinkt natuurlijk erg mooi, maar hoe wordt dit systeem toegepast in de praktijk?

De toepassing van het assetmanagementsysteem

1|

Meet de volwassenheid van de organisatie met de Maturity Quickscan

Eerst dient het duidelijk te zijn waar de assetmanagementorganisatie nu staat. De Maturity Quickscan meet hoe volwassen de assetmanagementorganisatie nu is. Dit geeft inzicht in hoe de assetmanagementactiviteiten met de rollen, processen, producten en technieken nu samenwerken aan het optimaliseren van de waarde van de assets. De Maturity Quickscan meet aan de hand van de zes assetmanagementpricipes hoe volwassen de organisatie is. Deze principes zijn gebaseerd op ISO 55000.

Meer weten over hoe de Maturity QuickScan werkt?

De zes assetmanagementprincipes

Meer weten over de zes assetmanegement-principes?

2|

Identificeer de oorzaak van de Maturity Quickscan resultaten

De Maturity Quickscan levert inzicht in de volwassenheid van de organisatie geplot op zes principes. Maar waarom scoort de organisatie hoog of laag op een bepaald principe? Wat is de oorzaak van deze scores?

De oorzaak wordt gevonden door met de mensen in de organisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau in gesprek te gaan. Het blijkt uit ervaring dat het van groot belang is om hier de juiste methode voor te kiezen. Denk hier bijvoorbeeld aan de root cause analysis in combinatie met de 5 why’s methode of het Ishikawa diagram (visgraatdiagram). Dit soort methodes helpen bij het stellen van de juiste vragen en het structureren van de antwoorden.

Als resultaat kan bijvoorbeeld blijken dat het onduidelijk is naar welke type informatie de assetdata vertaald dient te worden. Of het blijkt dat er op tactisch niveau besluiten worden genomen zonder het effect op de organisatie hierin mee te nemen.

Kortom, de opbrengst uit de gesprekken geeft inzicht in wat er echt speelt in een organisatie. Het geeft enerzijds het inzicht in waar er in de organisatie potentie ligt om de assetmanagementorganisatie volwassener te maken en anderzijds in welke onderliggende kernoorzaken aangepakt moeten worden.

3|

Bepaal de gewenste oplossing in het assetmanagementsysteem

Nadat de kernoorzaak duidelijk is kan met behulp van het assetmanagementsysteem de bijpassende oplossing bepaald worden. Het systeem helpt je namelijk begrijpen waar de oorzaak zich bevindt in de structuur van een assetmanagementorganisatie.

Bijvoorbeeld: Uit gesprekken met werknemers blijkt dat er een proces ontbreekt dat toetst in hoeverre het ontwerp van een asset voldoet aan het assetmanagementbeleid.

Dan ligt de oorzaak in het organisatie-element ‘Life Cycle activiteiten’, omdat het ontwerpen van een asset een life cycle activiteit is. Als je dit weet, weet je ook waar de oplossing op afgestemd dient te worden. De oplossing moet namelijk afgestemd worden op het assetmanagementplan aan de ene kant, op de gewenste data aan de andere kant, en op de andere life cycle activiteiten in het organisatie-element zelf.

In andere woorden, het systeem is een hulpmiddel om het probleem op een integrale manier te verhelpen.

Gebruik je niet het assetmanagementsysteem om de oplossing te bepalen? Dan loop je het risico dat de oplossing niet past in de bestaande organisatie. Het sluit dan niet aan op andere assetmanagementactiviteiten en het verbreekt de keten van alle activiteiten die samen nodig zijn om de assetwaarden te kunnen optimaliseren.

Kortom, het assetmanagementsysteem is noodzakelijk om de meest effectieve stap te kunnen zetten naar een professionelere assetmanagementorganisatie en dus naar meer geoptimaliseerde assetwaarden.